داستان سکسی من و مریم

داستان من و مریم
این قسمت دوم داستان من ومریم است. قسمت اول باب آشنایی و پایبندی به آشنایی ومستحکم کردن آشنایی و الی آخر بود. در این قسمت می خوام برای شما داستانی رو تعریف کنم که آشنایی من و مریم رو به هم اتصال داد و موجب وصلت من و اون شد . تا دیگر هر روز سر راه همدیگر سبز نشده بلکه همیشه در کنار هم قرار بگیریم. ماجرا از اونجا شروع شد. که من یک روز از او دعوت کردم که به خانه ما بیاید . وقتی که او این دعوت منو قبول کرد . شرط گذاشت و گفت که کسی نباید در خانه شما باشد و من هم که می دونستم که حقیقت هم همین است قبول کردم. منزل ما به شکلی بود که طبقه پایین اون درب مجزا داشت. از این رو من اون طبقه رو برای خود دست و پا کرده بودم کسی هم بدون اجازه من وارد اون نمی شد. چون درب اون رو قفل کرده می رفتم تا موقعی که از بیرون می آمدم . ترددی در آن نبود. خلاصه سر شما رو درد نیاورم اون روز منتظر آمدن اون دوست همیشگی بودم . بعد ظهر فردای آنروز که من وعده دیدار گذاشته بودیم فرا رسید . حدودا ساعت 6 بعد از ظهر درب منزل به صدا در آمد. من زود قبل از اینکه کسی در رو باز کنه باز کردم. بهش گفتم زود داخل شو تا کسی نیامده و اون گفت مگه کسی خونه است گفتم نه پایین خانه مان تعلق به من دارد و فقط من هستم. الان هم در حال حاضر تو نزد من هستی وبس. دیدم لبخندی زد.ضمن خوشامد گویی و تشکر ازاینکه دعوت منو قبول کرده به اون گفتم که چقدر منو خوشحال کردی که به دعوت من لبیک گفتی. در رو پشت سر اون قفل کردم. تا با خیال راحت به صحبت بپردازیم. خلاصه صحبت از اونجا شروع شد که اون می خواست بفهمه من برای چی از اون دعوت کردم. منم در جواب به اوگفتم می خوام دیگه کار رو یکسره کنم. تعجب اون از این حرف من . ؟ گفت یعنی چی. ؟ فکر کرد که من از اون دعوت کردم تا در خانه خود برای همیشه او را تصاحب کنم. دست و پاچه شده بود گفتم نترس عزیز فکر بد در کار نیست. منو این حرفها. نه نه نه . ؟دیدم آروم نشست گوشه ای و گفت پس چی. ؟ بهش گفتم که می خوام با تو درباره ازدواج با هم صحبت کنیم اگه مایلی و حرفی نداری . دیدم مکثی کرد. وگفت راستش منم فکر این بودم که تا کی باید دوست باشیم باید یه روز حرفها رو زد و سنگها رو وا کند. منم بهش گفت پس قبول داری. مبارکه.بعد شروع به صحبتهای خودمونی و قرار و به خانواده اطلاع دان واز این حرفها شد اون هم قبول کرد . تا نزدیک یک ساعت با هم صحبت کردیم . کمی با هم حال کردیم لب گرفتیم . کلی حال داد اما. ؟ نشد. ؟ گذاشتیم برای بعد. ؟ در آخر برایش شعری گفتم و با اون شعر بدرقه اش کردم
می دانم روزی از کوچه دل تنگی هایم گذر خواهی کردمن آن روز کوچه را با اشک هایم آب خواهم دادتا بوی خوش آمدن یار همه را با خیر کندو به انتظار دیرینه من پایان دهدبا این شعر که برایش گفتم خداحافظی کرد و رفت و قرار شد که ما برای امر خیر به منزل اونا بریم. چند روزی از این ماجرا گذشت یک روز با خانواده موضوع رو در جریان گذاشتم اونا اول قبول نکردن بعد با سماجت من گفتند بریم اصلا ببینیم دختره کیه. دختر کدوم همسایه است . من که دل در دلم نمانده بود گفتم با با دختر فلانیه . دیدم گفتند . به به پس تو اونو می شناسی . گفتم چند بار در مسیر راه من قرار گرفته وبس وهمین . دیدم گفتند دیگه چی ازش میدونی . من که دست وپاچه شده بودم گفتم هیچی فقط همین. قرار شد که فردای آنروز شب به خانه آنها برویم. بعد از ظهر به خانه آنها. زنگ زدیم و برای دین دختر قرار شب رو گذاشتن . من در خونه ماندم تا برن وببینند و برگردنند ببینم چه میگن . شب تا ساعت 12/30 دقیقه به طول انجامید. دیگه من داشت خوابم می امد چون فردای آن روز باید می رفتم سر کار. حدود ساعی 12 ده کم دیدم آمدن ومن با عجله گفتم چی شد پسند کردید یا نه . دیدم به من گفتند که عجله نکن . حالا صبر داشته باش بینیم چه میشه. من که صبر و قرار نداشتم . می خواستم زود کار سر بگیره . من که از دختر خاطر جمع بودم که بله رو میگه . مانده بود به خانواده شان که از دختر بپرسن آیا موافق این وصلت هستی یا نه. و به ما جواب بدن.من همچنان منتظر شنیده بله اون بودم . ولی خانواده من عجله ای برای شنیدن جواب اونها نداشتن . همین بی اعتنایی داشت منو می خورد . و می گفتم چرا شما دوباره به منزل اونا نمی رین . تا از اونا جواب بگیرید. می گفتند اگر دختر خودش قبول کنه مادرش به ما خبر می ده. تا برای خواستگاری برویم. چند روزی گذشت دیدم که مثل اینکه خانواده آنها دلشان به من نبود . اما این رو خوب می دانستم که دختر بلا خره جواب بله رو می ده. از این رو خیالم راحت بود. شب دیدم که تلفن به صدا در آمد گوشی رو برداشتم دیدم صدای نازنین گل بود که میگفت به مامانت بگو برای خواستگاری تشریف بیارن. من که بال در آورده بودم و در پوست خود نمی گنجیدم گفتم شکر آخرش شد. تمام. تمام. شب به اتفاق خانواده با یک دسته گل وشیرینی برای عرض ادب و خلاصه... رفتیم. صحبتها شد گفتگوها شد . بر سر تما چیزهایی که که می خواستیم کم وبیش به توافق رسیدیم مانده بود که من با اون تنهایی صحبتی داشته باشم. ما که از اول تمام صحبتهای خود رو کرده بودیم اینم برای خالی نبودن عریضه بد نبود . رفتیم و حرفهای خودمانی رو زدیم. با هم کنار اومدیم که بزرگتر ها هر چه گفتند قبول کنیم. وهمین هم شد. البته چون طرف همسایه بود ودارای اعتبار و دوطرف چون روی هم شناخت داشتیم این وصلت رو انجام دادیم. از ما قول گرفتند که خود رو جمع و جور کرده وما هم دست وبا خود رو جمع وجور کرده تا بساط عقد کنون رو آماده کنند. نزدیک به یک هفته ما دنبال کار خود بودیم آنها هم همینطور وعده گذاشته بودیم تا دو هفته بساط عقد وعروسی رو آماده کنیم . روزها همچنان سپری شد . روز موعود رسید. بر سر سفره عقد . خطبه خوانده شد تا سه مرتبه خطبه خوانده شد. عروس همچنان مشغول چیدن گل بود من که منتظر بودم . گفتم نکند خدای نا کرده . شهرداری به جرم گل چیدن اونو دستگیر کنه. خلاصه بعد از این همه کش وقوص ها بله از زبان جاری شده و من که منتظر همچنین روزی بودم . در پوست خود نمی گنجیدم . دیگر مال خودم شده بود . بزن وبکوب رقص و آواز شادی همه وهمه سر گرفت. ما دو تا هم در کنار همدیگر خوشحال از این وصلت . تا شب که همه دیگر رفتند . و ما رو با یک دنیا آرزو تنها گذاشتند. چه آرزویی از این بهتر من چیزی رو که می خواستم بهش رسیدم . دیگر من بودم اون تنها تنها. الان با خیال راحت بدون ترس دلهره و نگرانی به آرزوی چند ساله خود که همان لذت بردن از او فکر می کردم. مثل اینکه داستان خیلی طولانی شد البته باید ببخشید. آدمیزاد همینه دیگه تحملش کمه. شب دراز یود و قلندر بیدار. به عین صفا در کنار هم نشستیم . حرفهای سکسی رو شروع کردیم .لباسها بیرون کشیده شد. مشت ومالها شروع شد . لخت مادر زاد وای چه دنیایی بود چیزی رو جلوی خود کی دیدم که تا اون لحظه ندیده بودم یک جفت پسون مامانی کوچک و جمع وجور نای به دست گرفتن نداشتم فقط می خواستم تماشا کنم. سر رو جلو بردم نوک پستان رو در دهان گذاشتم وای مردم. چه حالی داد بعد وسط سینه رو نشانه رفتم سپس به لبها رسیده لبان رو در دهان قرار دادم و او رو خوابانیدم تا خوابیده کار رو دنبا ل کنم . یواش یواش به فسمت پاینتر رفتیم باور نمی کردم که یک روز بتوانم چنین چیزی ببینم ماه مامان. شسته و رفته کوچک ترس داشتم از اینکه . به او نزدیک بشم آهسته آهسته به او نزدیک شدم به او گفتم یادته اون روز نذاشتی الان وقتشه. دیدم گفت که بله اون رو درسته اما الان نه مال خودته هر کاری که می خوای بکن. مختاری. منم کمی با اون بازی کردم . دل اونو به دست آوردم بدش نمی اومد دیگر مال من بود نه تو کار نبود . خودش هم اینو می دونست که مال منه. کمی با لبهای پاین اون بازی کردم .اونم داشت خودشو آماده می کرد. منو گرفته بود و به خود فشار می داد کم کم آلت منو در دست گرفت . کمی با اون بازی کرد راستش کرده بود . چنان فشارش می داد که گویی می خواد اونو از ریشه در بیاره. منم که داشتم به اوج لذت خود می رسیدم . اونو دراز کردم و بر روی اون خوابیدم . دیدم نمی شه گفتم به پشت روی زانو بشین همین کار رو کرد از عقب یواش یواش سرش رو گرفتم و داخل کردم. دیدم دردش اومد.گفتم چی شد گفت فقط یواش دردم اومد منم گفت یه بار که بره عادی می شه بعد دوباره شروع کردم به کردن . تا اینکه براش عادی بشه. اما چی دردش می اومد اما چیزی نمی گفت. منم دیدم که ناراحته بیرون کشیدم تا کمتر درد بکشه. بهش گفت ناراحت شدی؟گفت که مال خودته هر کاری کنی کردی. نباید که دیگه ناراحت بشه. این بار به پشت خوابید تا از روی شروع به کردن کنم . خوابید پاها رو روی سینه قرار داد . منم بهش گفتم اگه دیدی دردت اومد زود بگو تا بکشم بیرون. وشروع کردم به داخل کردن . آروم آروم داخل کردم دیدم چیزی نمی گه منم داخل کردم . شروع کردم به کردن . با فشار کیر رو داخل کردم وشروع کردم به تلمبه چند باری داخل کردم دیدم یک دفعه دادی زد وگفت تمام شد . پاره شد الانه که خونش بیا بیرون بکش بیرون بکش بیرون. من که دست وپاچه شده بودم بیرون کشیدم دیدم داره نگاه می کنه ببینه خونی در کاره یا نه . دیدم خون از مجراش جاری شده. وکمی هم رو تشک ریخته شده . دیدم به من نگاهی کرد واز شوخی گفت همینه می خواستی. منم گفتم پس چی زندگی همش همینه وبس.دیدم گفت که بابا شوخی کردم ناراحت نشو. فدای سرت. پاره شد که شد. فورا دستمال آوردم و داخل کوسش گذاشتم تا خونهایی که بیرون می یاد . خونها رو پاک کرد . بلند شد ونشست . کمی لب گرفتیم . دیدم گفت بیا دوباره بکن توش من که دیدم . کوس خون آلوده گفتم بزارش برای بعد. گفت که نه همین الان داشتم تازه حال می کردم. کشیدی بیرون نا قلا. من خنده ای کردم وگفتم فقط به خاطر تو بود که من دست کشیدم . الان که دوست داری . چشم. دوباره کیر رو داخل کوس فرو کردم . دیدم بدش نمی یاد . تازه داشت حال می کرد . به اوج می رسید . خون جلوی چشمش رو گرفته بود نمی شد که اونو ول کنی . به من گفت بخواب زیر تا من به روی تو بشینم. می خواست خودش بشینه روی کیر من و بالا و پایین کنه منم که بدم نمی اومد . آنقدر بالا وپایین کرد که کیر بدبخت من داشت نابود میشد . و اون عین خیالش نبود که این کیر هنوز بکار می یاد. فشار عجیبی رو داشت تحمل می کرد . دیدم صورتش سرخ شده و به نفس نفس افتاده گفتم الانه که از دست بره. زیر بغل های اون رو گرفتم . وبه یک طرف کشیدم. یک دفعه از روی من پایین آمد . کیر من هم بیرون کشیده شد. دیدم زود کیر منو به دست گرفته و داره می کنه تو دهنش. منم که صحنه رو دیدم صریع اونو به پشت خوابوندم و پاها رو از همدیگر باز کردم . شروع کردم به تلمبه زدن . داشت اوج لذت رو میبرد . منم که دیدم داره به خودم همین لذت رو دست می ده دیگه کوتاه نیامدم وتند تند و شلاقی می کردم. هر دو داشتیم به اوج خود نزدیک می شدیم. یک دفعه دیدم داره ناله می کنه داشت آبش می اومد و فریاد میزد اما نه فریادی که همه بشنوند. من که دیگر کیر بدبخت داشت زیر فشار خرد میشد تحمل می کردم اما منم دیگه تحمل نداشتم . کیرم از زور سرخی داشت می ترکید. من که دیگه به اوج لذت خود رسیده بودم بهش گفتم من که دیگه نیستم الان باید دیگه بکشم بیرون به او گفتم اگه موافقی با هم تمامش کنیم گفت باشه یک دفعه من بیرون کشیدم دیدم با فشار آب من داره می یاد بیرن گفت بریزش روش سینه من تا حال بیشتری بده . دیگه من خالی شده بودم اونم دیگه نای بلند شدن نداشت و بریده بود اما به روی خود نمی آورد. پهن زمین افتاده بود و فقط می گفت بیا جلو من جلو رفتم وگفتم چی شده دیدم لب های خودشو توی لبهای من گذاشت . و یک حال عجیب بهش دست داد داشت شیرین ترین لذت رو میبرد. بعد از چند ساعت از همدیگر جدا شدیم. و روبروی هم نشستیم یکدیگر رو در آغوش کشیدیم . لخت مادر زاد چه حالی می ده ها . دیگه وقت اون رسیده بود که برای دوش گرفتن آماده شویم. به حمام رفتیم . همیدیگر رو خوب شستیم. اون برای من لیف میزد ومن برای اون چه حالی. در حمام هم دوباره بهش گفتم دولا شو تا از عقب یک بار دیگه حالی کنیم . دولا شد . دوش آب همینطور باز بود زیر دوش شروع به کردن کردم آب همچنان بر روی ما می ریخت و لحظه های خوشی داشت . صورت می گرفت. زیر دوش یکدیگر رو در آغوش گرفتیم . تا چند دقیقه به هم چسبیده بودیم چه حالی داد. آب از سر وصورت هر دومان جاری می شد لحظه های بیاد ماندنی رو داشت تجلی می کرد . عشق زیر آب. خلاصه دوش گرفتن تمام شد . بیرون آمدیم . ولباسها رو تن کردیم . دیگر تمیز و تازه شده بودیم. حالا دو عشق در کنار یکدیگر به زندگی ادامه می دهند .بردی دل من از تو آن میخواهموز گمشده ی خویش نشان میخواهمسر مصرع هر بیت تو حرفی بردارهر آنچه که شد از تو آن میخواهممن تو راعشقت راحتی دوست نداشتن هایت رادر سینه امدر خیالمدر روحمحبس خواهم کرد..به امید اینکه تمامی عشقهای روی زمین با صفا وصمیمیت به زندگی ادامه دهند.

۳۳ نظر:

ناشناس گفت...

سلام مطالب قشنگی داری
ولی مطالب جدید هم بنویسید
با تشکر

ناشناس گفت...

khieili khoobe in khanoomo midi maham bokonimesh?

ناشناس گفت...

martike avazi in harfaye chert chiye minvisi
az khoda betars

ناشناس گفت...

Khatab be toi ke migi az khoda betars: ina hamash az nazare shari doroste

ناشناس گفت...

عالی بود

ناشناس گفت...

manam mikham bekonamesh

ناشناس گفت...

Na baba ke az nazare sharie doroste?
Hamamun midunim ke gonahe vali nemitunim jolo khodemuno begirim pas behtar ine harfe moft nazanimo omid be bakhshesho rahmate khoda dashte bashim...

ناشناس گفت...

به اون کوني هايي که ميگنبه ما هم بکنيم
کره اسب زنشه
از نظر شرعي حلاله بلاخره يه اسبي مثل تو بايد ياد بگيره يانه
بعد اوني که ميگه از خدا بترس خوب بي شرف تو چرا نترسيدي خوندي خدا خيلي بزرگتره از اين حرف تو .

ناشناس گفت...

آخه کدوم دختر شب عروسی اینقدر حشری است؟
خوب تویی که می نویسی واقعیت رو در نظر بگیر.
اونی که اولین بار پیش پسری میره بخوابه امکان نداره اینجوری باشه

ناشناس گفت...

واقعا کسشعر گفتیا

ناشناس گفت...

اه! چقدر شما کس-مغزها مذهبی هستین؟! بابا کس ننتون! بیخیال! بذارین ملت حالشونو بکنن...
از نظر من یه دختر حشری ردیف و مشدی رو، یه شاه-کسو، همه باید بکنن، یه نفر خیلی کمه! حروم میشه کس اینجوری..!

ناشناس گفت...

احمق 
خودت رو اصلاح كن
هركه داردنظري دنبال ناموس كسان/دنبال ناموس وي افتد نظربولهوسان

ناشناس گفت...

khoshkel bod ama vase khodet zesht nabod ke sexe zanashito dar miyon ba mardom mizari ghayratet koja rafte bye

ناشناس گفت...

عشق زیبا تر از آن است که بتوان در چند جمله سکسی خلصه کرد عزیزانم عشق آن است که وقتی مشوقه ات را میبینی ضربان قلبت چنان از شوق دیدار بزند که عرق شرم از پیشانیت جاری شود نه اینکه وقتی معشوقه را میبینی به پستاهنهایش فکر کنی

ناشناس گفت...

من داستانو نخوندم چون نظرها جالب تره ولی جونه ننه تون اینقدرنظره مزخرف ندید عشق کیلوچنده
اونهایی که میگن کس وشرنوشته به کسه ننشون میخندن که میخونن
مادره هرکی روکه خوندونظرمزخرف دادخر بکونه که حالشوببره

رامین گفت...

اگه بشه بنده هم به نوبت خود خانمت را بکنم اونم از کون میکنم داستان قشنگی بود ولی کیرم شق شد ای کاش میتونستم زنتو منم بکنم در اونیکه همه رو فحش داد خواهر اونم گایدم اگه زن داری زنتوهم باخواهرت گایدم حرومزاده

ناشناس گفت...

مطمئني دختره اولين بارش بوده كه كس ميداده؟؟!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟ يا..........

ناشناس گفت...

جووووووووووووون ميخام زنتو بكنم

ناشناس گفت...

داستان خيال انگيز جالبي بود

ناشناس گفت...

عجب چاخانه باحالی بود!!!!!

ناشناس گفت...

سلام داستان باحالی داشتی منم یه دختر دانشجوی 22ساله هستم اسمم بهاره تو دانشگاهمون یه بار با یه پسره که خواستگارمم بوداز هم لب میگرفتیم دوستم دید آبروم رفت وتاالانم که به اون پسره جواب رد دادم و پشیمونم

ناشناس گفت...

سلام داستان باحالی داشتی منم یه دختر دانشجوی 22ساله هستم اسمم بهاره تو دانشگاهمون یه بار با یه پسره که خواستگارمم بوداز هم لب میگرفتیم دوستم دید آبروم رفت وتاالانم که به اون پسره جواب رد دادم و پشیمونم

09189879431

ناشناس گفت...

moteasefam ke neshasti in cherto pertaro minevis vaseye melate bikaro kafe dokhtar,shomaha oghdeii hastin bekhoda

ناشناس گفت...

من نخوندم ولی خیلی با این داستانا حال میکنم

ناشناس گفت...

سلام والا من که نفهمیدم چی شد. ولی خودتونو جایی ما بزارید وقتی این صحنه هارو میبینیم چی کار کنیم خودمونو کجا خالی کنیم ما هم جونیم دلمون میخواد تجربه کنیم.ولی وقتی نیست دیگه چارهای جز این کارا میبیند؟حالا اگه بازم این داستانا الکی باشه لطفا به من ایمیل بدین
ممنون
rasooli_o@yahoo.com

ناشناس گفت...

vaghean kasi inaro bavar mikone?akhe dozar aghl be kharj bedin adamaei k inaro minevisan faghat ye hadaf daran dastanesh vaghean chert bood tarze neveshtanesham k eftezahe

ناشناس گفت...

وای خدا بی ناموسی داره بی داد میکنه حالا تو زنتو کردی باید به همه بگی که زنتو کردی اگه خجالت نمیکشی باشه کوث زنت بده همه بکنن؟

ناشناس گفت...

اخه مذهبی های کس کش به شما چه ربتی داره شما برید جلو رهبرتونو بگیریدکه ریده تومملکت کس کشای مادر جنده کس مغز کس داغ

ناشناس گفت...

راست می گه شما جلو خامنه ای رو بگیرید بیچاره یه چیزی نوشته

ناشناس گفت...

ترفندجدیدشارژ رایگان ایرانسل که خودم سه ماهه ازش استفاده میکنم:ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮﺭﮐﻪ
ﻣﯿﺪﻭﻧﯿﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻭﻗﺖ ﯾﻪ ﺗﺮﻓﻨﺪﯼ ﻭﺍﺭﺩ
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﯿﺸﻪ.ﺍﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺯﻭﺩﮐﺸﻒ
ﻭﻏﯿﺮﻓﻌﺎﻝ ﻣﯿﺸﻪ!ﻧﻤﻮﻧﺶ:ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ
ﮐﺮﺩﻥ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺍﯾﺮﺍﻧﺴﻞ ﺑﺎport 80ﺑﻮﺩﮐﻪ
ﺧﯿﻠﯽ ﺯﻭﺩ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ.ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪﯼ
ﮐﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎﺟﺪﯾﺪﺃ ﮐﺸﻒ ﮐﺮﺩﻥ
ﻫﻨﻮﺯﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺸﺪﻩ،ﭘﺲ ﺑﺪﻭ ﺗﺎ
ﻏﯿﺮﻓﻌﺎﻝ ﻧﺸﺪﻩ.ﺧﺐ ﺑﺮﯾﻢ ﺳﺮﺍﻍ ﺍﺻﻞ
ﻣﻄﻠﺐ:ﺍﯾﻦ ﯾﻪ ﺗﺮﻓﻨﺪﺟﺪﯾﺪﻭﮐﺎﺭﺑﺮﺩﯾﻪ ﻭﻓﻮﻕ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺟﺎﻟﺐ که البته شایدایرانسل به خاطرتبلیغات جام ایرانسل یا لیگ خلیج فارس گذاشته.ﺗﻮﯼ ﺍﯾﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪﻣﯿﺘﻮﻧﯿﺪ ﺍﺯﯾﮏ
ﮐﺎﺭﺕ ﺷﺎﺭﮊ1000توماني یه
ﺭﻣﺰﺷﺎﺭﮊ50000ﺭﯾﺎﻟﯽ
ﻣﻌﺎﺩﻝ5000ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.درواقع تعویض شارژ.ﺍﯾﻦ
ﺗﺮﻓﻨﺪﮐﺎﻣﻼﻣﺨﻔﯽ ﺍﺳﺖ ﻭﻣﻦ ﺗﻮﯼ ﺍﯾﻦ
ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺍﺯﺵ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺭﻭﺑﺮﺩﻡ.
ﺑﺎﺍﯾﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪﻣﯿﺘﻮﻧﯿﺪﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺍﯾﺮﺍﻧﺴﻞ
ﺭﻭﻫﻢ ﻣﺠﺎﻧﯽ ﯾﺎﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﮐﻨﯿﺪ. ﺍﻭﻝ ﺑﺎﯾﺪﯾﻪ
ﺷﺎﺭﮊ1000ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺍﯾﻤﯿﻞ
ﺯﯾﺮﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪﻭ یه ﺭﻣﺰ5000ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. ﺍﺑﺘﺪﺍﻭﺍﺭﺩ
ﺍﯾﻤﯿﻞ ﺧﻮﺩﺗﻮﻥ ﺑﺸﯿﺪ.ﺩﺭﻗﺴﻤﺖtoﺍﯾﻤﯿﻞ
E-charge@hush.aiﺭﻭ ﻭﺍﺭﺩ
ﮐﻨﯿﺪ.ﺩﺭﻗﺴﻤﺖsupjectﮐﻠﻤﻪhackﺭﻭ
ﻭﺍﺭﺩﮐﻨﯿﺪﻭﺩﺭﻗﺴﻤﺖ ﻣﺘﻦ ﺑﺎﯾﺪ
ﺭﻣﺰﺷﺎﺭﮊ1000ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺭﻭ
ﻭﺍﺭﺩﮐﻨﯿﺪ (ﺩﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪﮐﻪ ﻭﺍﻗﻌﯽ
ﺑﺎﺷﻪ،ﭼﻮﻥ ﺩﺭﻏﯿﺮﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺭﻣﺰﯼ ﺑﻪ
ﺍﯾﻤﯿﻠﺘﻮﻥ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﯿﺸﻪ)اگه تمام مراحل رو درست رفتین بهتون ایمیل میاد:(tavize shegeft angize sharj ba movafaghiat anjam shod.irancell haamiye lige bartare khalije fars. ramze sharje shegeft angiz:XXXXXXXXXXXXXXXX)
درطول این مدت رمز1000تومانی نبایداستفاده بشه.درواقع این کاربایدبعدازدریافت ایمیل بالا انجام بشه. فقط
ﻫﻤﯿﻦ.ﺭﺍﺳﺘﯽ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ2ﺑﺎﺭﺩﺭ
ﻫﻔﺘﻪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﮐﻨﯿﺪ.ﺍﯾﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪﻓﻘﻂ ﺭﻭﯼ
ﺍﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎﯼ ﯾﺎﻫﻮ ﺟﻮﺍﺏ ﻣﯿﺪﻩ،ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ
ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪﻟﻮ ﻧﺮﻩ ﺑﻪ
ﮐﺴﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻧﺪﺍﺭﯾﺪ ﻧﮕﯿﺪ.

ناشناس گفت...

man 14 salame va az1ki khosham miad doa konid behesh beresam

ناشناس گفت...

کس خار مادرت خار کسه برو دروغ خودت بده مردم مگه خرن؛ همه داستان سکسی خوبن حال میدن ؛ ولی اخه کسکش تو این همه کارو تو شب اول کنی باید کس اجیتو قبلا کرده باشی کسکش خر

ناشناس گفت...

اول یه نکته فکر کنم کسی که داستانو نوشته افقانی ه
دوم گه خورده هرکی به رهبر فوش میده، کونیا شما اگه از سیاست خبر داشتین تو این سایتا نمیومدین واسه حال کردن
سوم برو شارژتو بکن تو کونت ایمیل درس میکنی بعد میگی رمز شارژو برام بفرس ، کس کش؟